4. izredna seja (19.4.2016)

VABILO

V skladu z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec sklicujem 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v torek, 19. aprila 2016 ob 18. uri v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 3. izredne seje
2. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2016
3. Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center
4. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav!
Valter Mlekuž
Župan Občine BovecIzredna seja se je sklicala zaradi rebalansa. Občina Bovec je pridobila sredstva za dokončanje operacije Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin. Za prejem sredstev in čimprejšnje izplačilo moramo popraviti Načrt razvojnih programov - NRP.

 

GRADIVO:

1. točka:
- Vabilo

2. točka:

- Zapisnik 3. izredne seje

3. točka:
- Rebalans proračuna Občine Bovec - odlok
- Rebalans proračuna Občine Bovec - splošni del
- Rebalans proračuna Občine Bovec - posebni del
- Rebalans proračuna Občine Bovec - obrazložitev
- Rebalans proračuna Občine Bovec - NRP

4. točka:
- Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center
- Letni delavni načrt PRC

5. točka:
- Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta


OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže