3. izredna seja (16.3.2016)

VABILO

 

V skladu z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec sklicujem 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v sredo, 16. marca 2016, ob 17. uri v mali dvorani Stergulčeve hiše.


DNEVNI RED:
1. Zapisnik 11. redne seje
2. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2015
3. Odlok o določitvi  plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici 2. branje
4. Imenovanje direktrorice Posoškega razvojnega centra


Lep pozdrav.
Valter Mlekuž
župan Občine Bovec


Izredna seja OS je sklicana zaradi sprejema Odloka o določitvi  plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici, saj se sezona prične 15. marca vsako leto in je potrebno imeti usklajene cene in določen režim.

GRADIVO:

1. točka:
- Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2015
- Zaključni račun 2015 - spošni del
- Zaključni račun 2015 - posebni del
- Zaključni račun za leto 2015 POROČILO
- Obrazložitve bilance stanja
- Bilanca stanja na dan 31.12.2015
- NRP - Načrt razvojnih programov 2015
- Bilanca stanja
- Poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa v letu 2015

3. točka:
- Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
- Sklep o sprejetju odloka o določitvi plovnega režima na reki Soči in reki Koritnici
- Sklepi o odloku o dolečitvi plovnega režima na reki Soči in reki Koritnici
- Simulacija izračuna prihodkov za leto 2016
- Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o določitvi plovbnega režima na reki soči in na reki koritnici – 2. branje

4. točka:
- Sklep Sveta javnega zavoda Posoški razvojni center
- Dopis Sveta javnega zavoda Posoški razvojni center

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže