11. redna seja (25.2.2016)

VABILO

Vabim Vas na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo četrtek, 25.02.2016, ob 17.00 v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik  10. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
2. Proračun Občine Bovec 2016 - 2. branje
3. Odlok o določitvi  plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici - 1.branje
4. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Lokalna turistična organizacija Bovec - 1. branje
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
6. Gospodarjenje z gozdovi v lasti in solasti Občine Bovec
7. Letni program športa v občini Bovec za leto 2016
8. Letni program kulture v Občini Bovec za leto 2016
9. Združevanje LTO-jev
10. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec
11. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov upravljavca Avtodomskega postajališča Dvor ter pobuda za spremembo cenika, ki je priloga in del Odloka o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor
12. Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih - subvencije za področje malega gospodarstva in turizma ter turističnega društva (po pravilu de minimis)
13. Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih - subvencije za področje kmetijstva (po pravilu de minimis)
14. Zaključno poročilo Aerokluba Bovec leta 2015
15. Informacije o aktualnih zadevah
16. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.
župan Občine Bovec:
Valter Mlekuž

Vabljeni k točki:  5 - Leban Rajko (Golea)
6 - Marković Dragan
4, 9 -Janko Humar
14 - Kavčič Dejan

GRADIVO

1.točka:
- Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
- Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2016
- Proračun 2016 - spremembe po 1. branju

- Proračun 2016 - splošni del
- Proračun 2016 - posebni del
- Proračun 2016 - NRP 2016 - 2019
- Amandma na predlog proračuna Občine Bovec za leto 2016

3. točka:
- Odlok o določitvi plovnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
-
Predlog odloka o določitvi  plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
-
Obrazložitve Predloga odloka o določitvi  plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
- Odlok s popravki
- Amandma k predlogu Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici

4. točka:
- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Lokalna turistična organizacija Bovec-1. branje

5. točka:
- Sklep o potrditvi Letnega poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih
- Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

6. točka:
- Gospodarjenje z gozdovi v lasti in solasti Občine Bovec - predlogi sklepov
- Poročilo o gospodarjenju z Občinskimi gozdovi v letu 2015
- Plan poseka za leto 2016
- Cenik maloprodaje lesa na panju za leto 2016

7. točka:
- Letni program športa v občini Bovec za leto 2016

8. točka:
- Letni program kulture v Občini Bovec za leto 2016

9. točka:
- Poročilo o mnenju odbornikov
- Zapisniki odborov

11.točka:
- Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov upravljalca Avtodomskega postajališča Dvor...

12. točka:
- Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih - subvencije za področje malega gospodarstva in turizma ter turističnega društva (po pravilu de minimis)

13. točka:
- Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih - subvencije za področje kmetijstva (po pravilu de minimis)

14. točka:
- Zaključno poročilo Aerokluba Bovec leta 2015

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže