10. redna seja (28.1.2016)

VABILO

Vabim Vas na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo četrek, 28.01.2016, ob 18.00 v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
2. Proračun Občine Bovec 2016 - 1. branje
3. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec v letu 2016
4. Sprememba Statuta javnega zavoda PRC
5. Predstavitev bovškega maratona
6. Informacije o aktualnih zadevah
7. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

K točki 3: Almira Pirih
K točki 5: Živko Kavs, Vasja Vitez
K točki 6a): Janko Humar

GRADIVO

1.točka:
- Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
- Odlok o Proračunu Občine Bovec za leto 2016
- Proračun 2016 - splošni del - predolg
- Proračun 2016 - OBRAZLOŽITVE - splošni del
- Proračun 2016 - posebni del - predlog
- Proračun 2016 - OBRAZLOŽITVE - posebni del

3. točka:
- Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec v letu

4. točka:
- Sprememba Statuta javnega zavoda PRC 1. del
- Spremembe Statuta javnega zavoda PRC 2. del
- Obrazložitev sprememb statuta javnega zavoda Posoški razvojni center
- Statut javnega zavoda Posoški razvojni center
- 1. in 2. sklep - PRC
- Zapisnik 1. dopisne seje sveta javnega zavoda PRC

5. točka:
- Predstavitev bovškega maratona

6. točka:
- Informacije o aktualnih zadevah
- Predlog strukture financiranja skupnega LTO iz občinskih proračunov

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže