9. redna seja (26.11.2015)

VABILO

V skladu s 22. členom poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec sklicujem 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 26.12.2015, ob 19. uri v mali dvorani Stergulčeve hiše.

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

1. Zapisnik  8. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. Mnenje o izbiri kandidata za ravnatelja Osnovne šole Bovec

3. Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike

4. Sklepanje o ukinitvi statusa  grajenega javnega dobra na parceli št. 4180/51 k.o. Čezsoča

5. Informacije o aktualnih zadevah:

6. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec:

Valter Mlekuž

 

Vabljeni k točki 2: Ida Šemrov, Iztok Kenda, Darija Zavec Hauptman

GRADIVO

1.točka:
- Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
- Mnenje o izbiri kandidata za ravnatelja Osnovne šole Bovec

3. točka:
- Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

4. točka:
- Sklep o ukiniti javnega dobra

5. točka:
- Plakatna mesta za volilno kampanjo za zakonodajni referendum o ZZZDR-D
- Plakatna mesta za Evropski parlament

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže