2. izredna seja (23.7.2015)

VABILO


V skladu s 22. členom poslovnika občinskega sveta Občine Bovec sklicujem 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 23.7.2015, ob 19. uri v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DNEVNI RED:
1.    Rebalans proračuna občine
2.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center - 1. branje
3.    Odlok o spremembi Odloka o prometnem režimu za avtodome na območju občine Bovec  ter režimu parkiranja na avtodomskem postajališču  Dvor Bovec- skrajšani postopek
4.    Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta


Obrazložitev:

Zaradi nujnosti in časovnega termina je potrebno pred podpisom pogodbe z izvajalcem del za sanacijo smučišča Kanin narediti rebalans na proračunski postavki. Do izredne seje OS bo sprejet sklep na Vladi o sofinanciranju, zato bo gradivo vključno z zneskom sofinanciranja podano na sami seji sveta.


Lep pozdrav!

Valter Mlekuž
župan Občine Bovec

 

Gradivo:

2. točka:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center (neuradno prečiščeno besedilo veljavnega Odloka s vnesenim predlogom sprememb)
- Odlok O spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center
3. točka:
- Odlok o spremembi odloka o prometnem režimu za avtodome na območju občine Bovec ter režimu parkiranja na Avtodomskem postajališču dvor Bovec
- Obrazložitev Avtodomsko postajališče

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže