7. redna seja sveta (4.6.2015)

VABILO

Vabim vas na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 4. junija 2015, ob 18.00,  v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
2. Rebalans proračuna Občine Bovec za 2015
3. Priznanja Občine Bovec za leto 2015
4. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju občine Bovec v letu 2014
5. Informacije o aktualnih zadevah
6. Vprašanja, predlogi in pobude članov Občinskega sveta Občine Bovec

GRADIVO

1.točka:
- Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
- Rebalans  2015  NRP
- Rebalans  2015  Posebni del
- Rebalans  2015  Splošni del
- Rebalans  2015  Odlok
- Obrazložitev rebalansa

3. točka:
- Predlogi Občinska priznanja 1
- Predlogi občinska priznanja 2
- Zapisnik Komisije za priznanja in odlikovanja

4. točka:
- Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju občine Bovec v letu 2014

 

 

Lep pozdrav.                                                                                                                      župan Občine Bovec Valter MlekužVabljeni poročevalci:
- Damijan Žagar (PP Bovec) 


OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže