5. redna seja sveta (26.3.2015)

 

VABILO

Vabim vas na 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 26.03.2015, ob 18.00  v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne Občinskega sveta Občine Bovec
2. Proračun Občine Bovec za leto 2015 - 2. branje
3. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2014
4. Spremembe Statuta JZ Zdravstveni dom Tolmin
5. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v občini Bovec
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Lokalna turistična organizacija Bovec"
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (poročevalec Simon Leban)
8. Urejanje tematske poti Sušec (poročevalca Adis Hrovat in Janko Humar)
9. Predlog javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem in uporabo tržnice v Bovcu
10. Informacije o aktualnih zadevah
11. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav!
Župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

1.točka:
- Pregled in potrditev zapisnika 4. redne Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
- Zapisnik 2. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe
- Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
- Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2015
- I. Splošni del proračuna 2015
- II. Posebni del proračuna 2015

3.točka:
- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2014
- Obrazložitve zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2014
- I. Splošni del proračuna 2015
- II. posebni del proračuna 2014 - ZAKLJUČNI RAČUN
- Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

4.točka:
- Spremembe statuta javnega zavoda ZD Tolmin 1. del
- Sprememba statuta javnega zavoda ZD Tolmin 2. del

5.točka:
- Predlog odloka o spremembah odloka o turistični taksi v občini Bovec
- Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec

6.točka:
- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna turistična organizacija Bovec
- Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o urstanovitvi javnega zavoda "Lokalna turistična organizacija Bovec"

7. točka:
-
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
- Prošnja za korekcijo Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici

- Dopis GIZ raftarjev Doline Soče

8. točka:
- Dopis GIZ rftarjev Doline Soče

9. točka:
- Predlog javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem in uporabo tržnice v Bovcu ter spremljajoče razpisne dokumentacije
- Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem in uporabo Tržnice v Bovcu

Vabljeni poročevalci:
-Kodeli Vučič Nevenka
-Simon Leban
-Janko Humar, Adis HrovatOBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže