4. redna seja sveta (12.3.2015)

VABILO

Vabim Vas na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 12.03.2015, ob 18.00 v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne in 1.  izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec (zapisnike boste dobili naknadno)
2. Proračun Občine Bovec za leto 2015 - 1. branje
3. Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec 2015
4. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec za obdobje 1.4.2015 - 30.4.2015
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK v leto 2014 in plan aktivnosti za leto 2015
6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 690/2 k.o. (2207) Bovec
7. Informacije o aktualnih zadevah
8. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav!
Župan Občine Bovec:
Valter Mlekuž

1.točka:
- Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta (26.2.2015)
- Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta (5.2.2015)

2. točka:
- Proračun posebni del
- Proračun splošni del
- Obrazložitve proračun 2015
- NRP 2015

3.točka:
- Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec 2015

4.točka:
- Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec za obdobje 1.4.2015 - 30.4.2015

5.točka:
- Poročilo in plan LEK
- Sklep za LEK

6.točka:
- Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 690/2 k.o. (2207) Bovec

 

Vabljeni poročevalci:
- GOLEA (točka 5)
- predsednik Nadzornega odbora  (točka 2)


OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže