1. izredna seja (26.2.2015)

VABILO
Vabim Vas na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 26.2.2015, ob 19. uri v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DNEVNI RED:
1.    Smučišče Kanin
2.    Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta.


Obrazložitev:
Zaradi intenzivnih usklajevanj s podjetjem Heta Asset Resolution d.o.o. ter nadaljnjih korakov glede obnove smučišča Kanin Občina Bovec potrebuje stališče OS, zato je nujen sklic seje.

Lep pozdrav!

Valter Mlekuž
župan Občine Bovec

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže