3. redna seja sveta (5.2.2015)

VABILO


Vabim Vas na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 05.02.2015 ob 18.00 v mali dvorani Stergulčeve hiše.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec - 1. branje (poročevalec: Berti Rutar)
3. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin - 1. branje (poročevalka: Jožica Štendler)
4. Imenovanje direktorja Zdravstvenega doma Tolmin (Gaudencio Lucas Triep)
5. Obravnava strateškega načrta Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin za obdobje 2015-2020 (poročevalka: Jožica Štendler)
6. Sprejem stališča glede uvedbe članarine v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin (poročevalka: Jožica Štendler)
7. Poročilo o gospodarjenju z občinskimi gozdovi v letu 2014 (poročevalec: Iztok Mlekuž)
8. Letni plan za gozdove Občine Bovec za leto 2015 (poročevalec: Iztok Mlekuž)
9. Cenik maloprodaje na panju za leto 2015 (poročevalec: Iztok Mlekuž)
10. Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2015 (poročevalec: Iztok Mlekuž)
11. Načrtovanje dela vrtca in sistemizacija delovnih mest (poročevalec: Iztok Kenda)
12. Cena programa vrtca (poročevalec: Iztok Kenda)
13. Odkup zemljišča, parcele št. 8150/2 in 8150/3, obe  2207 k.o. Bovec
14. Potrditev sklepov Komisije za Kanin
15. Imenovanje predstavnikov občine Bovec v javne zavode
16. Informacije o aktualnih zadevah
17. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav!


Župan Občine Bovec
Valter Mlekuž


Vabljeni poročevalci:
-Jožica Štendler
-Berti Rutar
-Gaudencio Lucas Triep
-Iztok Mlekuž
-Iztok Kenda


1. točka:
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec - 1. branje (poročevalec: Berti Rutar)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec - OBRAZLOŽITEV
- Zapisnik 1.redne seje Statutarno - pravne komisije.

3. točka:
- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin - 1. branje (poročevalka: Jožica Štendler)
- Obravnava strateškega načrta Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin za obdobje 2015-2020

4. točka:
Imenovanje direktorja Zdravstvenega doma Tolmin (Gaudencio Lucas Triep)

5. točka:
Obravnava strateškega načrta Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin za obdobje 2015-2020 (poročevalka: Jožica Štendler)

6. točka:
Sprejem stališča glede uvedbe članarine v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin (poročevalka: Jožica Štendler)

7. točka:
- Poročilo o gospodarjenju z občinskimi gozdovi v letu 2014 (poročevalec: Iztok Mlekuž)
- Poročilo o gospodarjenju z občinskimi gozdovi PRIMERJAVA (poročevalec: Iztok Mlekuž)
- Zapisnik odbora za gospodarstvo

8. točka:
Letni plan za gozdove Občine Bovec za leto 2015 (poročevalec: Iztok Mlekuž)

9. točka:
Cenik maloprodaje na panju za leto 2015 (poročevalec: Iztok Mlekuž)

10. točka:
Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2015 (poročevalec: Iztok Mlekuž)

11. točka:
Načrtovanje dela vrtca in sistemizacija delovnih mest (poročevalec: Iztok Kenda)

12. točka:
Cena programa vrtca (poročevalec: Iztok Kenda)

13. točka:
Odkup zemljišča, parcele št. 8150/2 in 8150/3, obe  2207 k.o. Bovec

14. točka:
Potrditev sklepov Komisije za Kanin

15. točka:
Imenovanje predstavnikov občine Bovec v javne zavode

16. točka:
Informacije o aktualnih zadevah

17. točka:
Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta


OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže