2. redna seja sveta (2.12.2014)

VABILO


Vabim Vas na 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v torek, 2.12.2014, ob 18. uri  v  mali dvorani Stergulčeve hiše.

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Bovec

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev mandata Aniti Rot za članico Občinskega sveta Občine Bovec
2. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2014 (skrajšani postopek)
3. Rebalans Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
4. Sprememba Odloka o turistični taksi (skrajšani postopek)
5. Imenovanje prokurista za izvajanje agencijske dejavnosti LTO
6. Sestava odborov in komisij Občine Bovec
7. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 4180/63 k.o. (2211) Čezsoča
8. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 4180/61 k.o. (2211) Čezsoča
9. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 4180/46 k.o. (2211) Čezsoča
10. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar-marec 2015 -informacija
11. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta


Valter Mlekuž,
župan Občine Bovec

Vabljeni:
- Janko Humar (poročevalec pri točki 5)

 

Zapisnik 1. redne konstitutivne seje

1. točka:
Ugotovitev občinske volilne komisije

2. točka:
- Odlok o Rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2014
- Obrazložitev Rebalansa proračuna Občine Bovec za leto 2014
- Splošni del Proračun 2014
- Posebni del Proračun 2014
- Načrt razvojnih programov Občine Bovec 2014 - 2017

3. točka:
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja 2014

4. točka:
- Sprememba Oloka o turistični taksi v Občini Bovec

5. točka:
Imenovanje prokurista za izvajanje agencijske dejavnosti Lto Bovec

6. točka:
Zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7. točka:
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelni številki 4180/63 k.o. (2211)

8. točka:
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelni številki 4180/61 k.o. (2211)

9. točka:
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelni številki 4180/46 k.o. (2211)

10. točka:
Splošni del proračuna - Realizacija jan - mar 2014

OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže