1. redna - konstitutivna seja (29.10.2014)

VABILO

Vabim vas na 1. redno - konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v sredo, 29. 10. 2014, ob 18. uri v mali dvorani Stergulčeve hiše.

Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana (mandatna komisija)
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Nagovor novoizvoljenega župana
7. Predaja županske verige
8. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Lep pozdrav!

župan Občine Bovec:
Siniša Germovšek, univ. dipl. zgod. in soc.

 

GRADIVO ZA SEJO:
- Vabilo na sejo
- Rezultati volitev
- Zapisnik o delu občinske volilne komisije občine Bovec

 

Opomba:
- s seboj prinesite potrdito OVK o izvolitvi in osebni dokument

Vabljeni:

- predsednica OVK Bovec Sonja ZorecOBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec


telefon: 05 / 38 41 901
fax: 05 / 38 41 915
obcina.info@bovec.si

Pomembne povezave

Bovec

Kulturni dom Bovec

 

Trdnjava Kluže